fotoOns pedagogisch beleid in vogelvlucht

Ruimte

Kinderen hebben ruimte nodig, letterlijk en figuurlijk. Een plek waar ze zich thuis voelen en waar ze dingen kunnen doen die ze leuk vinden. Daarom is het van belang dat de groepsleidsters het kind ruimte bieden om zelf te ontdekken, niet te snel in te grijpen of te verbieden. Vertrouwen hebben in kinderen is een belangrijke voorwaarde om ze te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Vertrouwen hebben betekend ook geen overspannen verwachtingen koesteren. Het kind de tijd gunnen zelf iets uit te zoeken of op te lossen.
De groepsruimten zijn ruim van opzet (5 m2). Dit is om kinderen ook letterlijk de ruimte te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Zelfstandigheid

Met het bevorderen van de zelfstandigheid van een kind wordt al begonnen bij de babygroep. Wanneer een kind belangstelling heeft voor zijn omgeving, wordt die omgeving hem aangeboden, De leidsters doen zelf steeds een stapje terug. Tijdens de vaste verzorgmomenten worden alle handelingen waar het kind om vraagt om zich veilig en geliefd te weten benut om hem te laten voelen hoe belangrijk hij voor ons is.
Het wordt hem mogelijk gemaakt om zichzelf in zijn bewegingen te leren kennen en in zijn eigen tijd op onderzoek uit te gaan. Hij krijgt speelruimte en het vertrouwen dat het invullen van zijn “vrije tijd” een zeer belangrijk aspect van zijn leven is. Er wordt geen haast gemaakt. Het kind krijgt de ruimte en de tijd. Het kind krijgt de veiligheid, maar ook de uitdaging van geschikt bewegings- en spel materiaal.

Respect

Een belangrijk aspect van het werken in ons kindercentrum is zorgen dat iedereen zich er, ondanks al die verschillen, “thuis” kan voelen. Het gaat hierbij om twee zaken: respect voor ieder in zijn of haar eigenheid en het respectvol omgaan met verschillen tussen mensen.

Veilige hechting

De leidster in ons kinderdagverblijf zal de haar toevertrouwde kinderen pedagogische kwaliteit bieden. Als alternatieve opvoeder is ze immers een onderdeel van de opvoedingsverbreding. Ze zal dan ook proberen een veilige gehechtheidrelatie met de haar toevertrouwde kinderen te ontwikkelen.
Voor het aangaan van een veilige gehechtheidrelatie is stabiliteit en continuïteit van de groepsleiding noodzakelijk.
De verschillende situaties moeten voorspelbaar blijven door een zekere regelmaat.

Duidelijkheid

Kinderen blijven kinderen, ze moeten nog zoveel ontdekken: de grenzen van hun eigen kunnen en de grenzen wat acceptabel is en wat niet. Kinderen vragen daarbij om duidelijkheid. Niet alleen om duidelijke grenzen en regels, maar ook en evenzeer om duidelijke bewijzen van onze genegenheid, onze betrokkenheid.

Rituelen

Rituelen zijn steeds terugkerende momenten in het samenleven. Zij zijn belangrijk omdat zij veiligheid en houvast geven. Het bereiden van de maaltijden, het samen eten, het afruimen, de kring en de verschoonmomenten en het slapen gaan zijn dagelijks terugkerende rituelen bij ons kindercentrum.

Hieronder download u ons pedagogisch kader:

PedagogischKader2019